De Veluwerandmeren

De Veluwerandmeren bestaan eigenlijk uit vier randmeren. Van noordoost naar zuidwest gezien, gaat het om het Drontermeer, het Veluwemeer, het Wolderwijd en het Nuldernauw. Tel ik daar gemakshalve het Eemmeer/Nijkerkernauw en het Gooimeer bij, dan spreek je over ruim negentig kilometer viswater waar ik vrij aardig de weg weet. En waar het eigenlijk overal goed snoeken is.

Soms worden er in de randmeren enorme snoeken gemeld. Zo zag ik Cornelis van Leeuwen vanuit een bellyboat een 128 cm snoek vangen op een vlieghengel. En dan te bedenken dat ze er zelfs nog groter rondzwemmen… Sta trouwens ook niet raar te kijken als jouw snoekstreamer gegrepen wordt door een 40+ baars. Ook kun je op eigenlijk alle randmeren tegen snoekbaars aanlopen. Al met al zijn de Veluwerandmeren enorm veelzijdig en vanuit de bellyboat zijn de mogelijkheden oneindig. Ik kan me niet voorstellen dat ik er ooit op uitgekeken raak.

En dan te bedenken dat ze er zelfs nog groter rondzwemmen…

De Randmeren Noord

De Veluwerandmeren gaan in het noorden vanaf de Roggebotsluis over in de Randmeren Noord. De Randmeren Noord bestaan uit het Vossemeer, het Ketelmeer en verder noordoostelijk het Zwarte meer. Het gebied maakt deel uit van de IJsseldelta. Nabij het Keteldiep mondt de IJssel uit in het Ketelmeer. Het laat zich raden dat het ook in de noordelijke randmeren goed snoeken is. En ja, ook hier worden regelmatig metersnoeken gevangen. Soms zelfs absurd groot.

Het gebied wordt gevoed door de IJssel zelf, waarbij je rekening mag houden met baars, snoekbaars, roofblei, grote winde en zelfs meerval als bijvangst. De noordelijke randmeren staat daarnaast bekend als belangrijk water- en weidevogelgebied. Je moet ook niet raar opkijken als deze massaal en luidruchtig op de wieken gaan omdat er plotseling een enorme zeearend over komt vliegen. Vooral nabij het Vossemeer en het gebied rond de IJsselmonding is de kans daarop groot.

Kijk niet raar op als er een enorme zeearend over komt vliegen.

De Wieden

De Wieden is een vergraven laagveengebied en vormt samen met de Weerribben een van Europa’s belangrijkste moeras- en natuurgebieden. Ik kom er al zo’n 20 jaar en durf te stellen dat ik er heel aardig de weg weet. Door de veenwinning kent het gebied een uniek en grillig bodemverloop. Er is geen plek waar de bodem zo snel onder je voeten kan verdwijnen.

De Wieden zijn enorm geschikt voor de bellyboat. Tel daarbij op dat de meeste veensnoeken er nog nooit een streamer hebben gezien en je begrijpt dat jouw visdag wel eens heel interessant kan gaan worden. Wist je trouwens dat die veensnoeken vaak prachtig en donker getekend zijn? De mate van succes is vaak seizoen- en locatiegebonden, maar daarbij ga ik je helpen. Naast (grote) snoek, kom je er grote baars en soms zelfs snoekbaars tegen. Wanneer gaan we?

Ergens anders vissen? Ik bespreek graag met jou de mogelijkheden.